Predstavenia pre rodičov a deti

Vyberte si svoj program!

Denné letné tábory v EDUdrame

PRE DETI BEZ (U)KRAJINY

25. - 29. 7. 2022 / pre deti z Ukrajiny vo veku 6 - 12 rokov

Mnoho detí sa tento rok ocitlo v novom prostredí bez (U)krajiny. Tábor vytvorí bezpečný priestor na rozvoj a sebarealizáciu či možnosť prenesenia sa do fantázie, ale aj rozvoj ich komunikácie a pomoc pri integrácii v novej, cudzej krajine. 

Čaká nás každý deň s rôznymi lektormi a animátormi – hercami, dramatickými pedagógmi, režisérmi, výtvarníkmi... Každý z umelcov bude s deťmi pracovať prostredníctvom workshopových aktivít, t.j. voľnočasových animácií, dramatických hier, pohybovo-priestorových hier, hudobných, výtvarných s scénografických aktivít, storytellingu a čítania s porozumením a hier vonku.

Informácie a prihlasovanie:

Cena: pre ukrajinské deti zdarma

Prihlasovanie: nada.edudrama@gmail.com


Aby si aj deti z Ukrajiny mohli užiť tak veselé leto ako naše deti, na realizáciu tábora môžete prispieť cez tento odkaz https://edudrama.darujme.sk/tabor-pre-deti-bez-u-krajiny/

 

PRÍBEH STROMU, ALEBO TOBIÁŠ

8. - 12. 8. 2022 / pre deti 7 - 12 rokov

Čaká nás: Záchrana sveta! Malí obyvatelia veľkého Stromu, ktorý je ako celý náš svet, odhalia veľké tajomstvo. Podarí sa im ale prekonať vlastnú chamtivosť a pochopiť, že svet je viac než len môj konár a strom sa oplatí zachrániť? V mikrokozme stromu sa hrami dnu i vonku, zvukmi, pohybom, pod lupou i na papieri pustíme do veľkého dobrodružstva malého Tobiáša, aby sme lepšie pochopili pravidlá prírody, ekológie, nášho miesta na zemi a možno aj klimatickú krízu. A na konci dobrodružstva – predstavenie!

V spolupráci EDUdrama a Príbehom na stope


PRÍBEHY LESOV A MOKRADÍ

15. – 19. 8. 2022 / pre deti 7 -15 rokov

Čaká nás: Dobrodružné bádanie v korunách stromov i vo vysokej tráve a odhaľovanie tajomstiev ukrytých v tieni! Príbehy prerozprávame vedou i umením. Pátrať, skúmať a tvoriť budeme všetkými zmyslami. Čaká nás expedícia do prírody i divadelný proces. Ďalekohľad i mikroskop. Zvuk i svetlo. Lebo príroda je javisko plné života a divadlo je jeden veľký ekosystém. Hor sa všetci bádatelia, čaká nás skutočný experiment ….. a na konci predstavenie!

V spolupráci s Féder Teáter a ateliérom Biela Laba


INFORMÁCIE A PRIHLASOVANIE

Cena: 130 €

Prihlasovanie: Barbora Jurinová / jurinova@edudrama.sk / 0903 529 500

Miesto konania: EDUdrama, Nová Cvernovka, Račianska 78, Bratislava

Predstavenia pre vaše eventy

EDUdrama chce stierať hranice medzi javiskom a hľadiskom. Pripravujeme interaktívne divadelné predstavenia, vďaka ktorým deti i rodičia vstúpia spolu s hercami do príbehu a vďake hre sa učia spoznávať svet. Pracujeme spôsobom, ktorý aktívne vťahuje všetkých do diania, kde divák naozaj hrá spolu s hercom na javisku. Divadlo cez fiktívny príbeh prináša témy a situácie, kde má malý divák priestor na reakciu a hľadanie riešení, ale v bezpečnom odstupe cez niektorú z postáv. Aktívnym zapojením sa do diania na javisku si deti i rodičia vyskúšajú byť niekým iným, uvažovať “v jeho topánkach”. 


* o aktuálnej ponuke predstavení sa informujte na jurinova@edudrama.sk

Kontaktujte nás

Kreatívne centrum Nová Cvernovka

Račianska 78

Bratislava, Slovakia

Kořínková: 0948 322 253

Jurinová: 0903 529 500

korinkova@edudrama.sk

jurinova@edudrama.sk

Fakturačné údaje