Programy pre školy

Vyberte si svoj program!

EDUdrama ponúka programy pre všetkých žiakov. Využitím metód a postupov dramatickej výchovy zostavujeme vzdelávacie lekcie, ktoré svojou tému prepájajú obsahy viacerých predmetov. Učia deti riešiť konkrétne situácie, rozvíjajú metakomunikáciu a kontextové myslenie. Sú vystavané ako kombinovaný celok, v ktorom sa striedajú pohybové aktivity, hra v role, hľadanie a spracovanie informácií, práca s materiálom a uvažovanie o situáciách.


Takto štruktúrované projekty realizujú profesionálni herci a skúsení pedagógovia v našom dramacentre, prípadne priamo v priestoroch vašej triedy.


Všetky programy realizujeme s prihliadnutím na špecifiká danej vekovej kategórie. Sú koncipované pre jednu triedu žiakov. Pre efektívnosť lekcie odporúčame uzavretý kolektív žiakov.


Programy je potrebné objednať si s dostatočným časovým predstihom (najmä ak preferujete konkrétny dátum, minimálne však aspoň týždeň vopred). Objednávky prijímame na celý školský rok. Pri objednaní vám rady poskytneme podrobnejšie informácie o priebehu a témach programu.

Zavárané tajomstvo

/MŠ, 1. a 2. ročník ZŠ / do 60 min.

Každý v meste presne vie, kde býva teta Ringlota! Všade okolo jej domu, dokonca v celom modrom údolí, totiž cítiť jej slivkové a ringlotové dobroty. Ale kam sa jedného dňa táto milá stvora stratila? Slivkové údolie bez tety Ringloty...? Jej tajomstvo pozná iba Lucia. Odkedy sa pred svetom nedá viacej skrývať, nič už nebude ako predtým. Dobrý priateľ s pozornými ušami predsa prekoná všetky strachy, boliestky a osladí každý deň. Napríklad aj slivkovým lekvárom!Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, 2021.

Príšerky z kufríka

/MŠ, 1. a 2. ročník ZŠ / 2 x 45 min.

Téma: detská neposlušnosť, prekonávanie strachu

Koho môžete nájsť v kufríku? Vedeli ste, že sa tam okrem ponožiek a zubnej kefky môže zabývať aj Zvieratko mojej mamy? Vraj je to veľmi milý, ale nevypočítateľný tvor. Poďte spolu s nami tento kufrík-kufor-kufrisko otvoriť a presvedčiť sa koľko príbehov skrýva. 

Kto je tam?

/MŠ, 1. a 2. ročník ZŠ / 2 x 45 min.

Téma: zodpovednosť, prekonávanie nástrah, uvedomenie si dôsledkov a možností vlastných rozhodnutí

Keď mama nie je doma, všetci sa raz-dva otočíme z poslušných na neposlušných a naopak. Svoje o tom vedia poslušné aj neposlušné kozliatka (M. Rázusová-Martáková, J. Blažková). Ale ako vedeli, komu môžu otvoriť dvere? Komu otvoríme my, keď sme sami doma?

Program s pesničkami a riekankami vedie deti k samostatnému rozhodovaniu sa a učí preberať zodpovednosť za vlastné rozhodnutia. A na záver sa možno dozvieme, ako to celé zvládne Vlk.

Veľrybia speváčka Gréta

/MŠ, 1. a 2. ročník ZŠ / 2 x 45 min.

Téma: recyklácia, zodpovednosť, trpezlivosť, predstavivosť

Gréta je najslávnejšia veľrybia speváčka v mori, no jedného dňa stratí hlas. V podmorskej ambulancii morské zvieratká zistia, že choroby im spôsobujú odpadky, ktoré do mora nepatria. Spoločne vyliečime morské tvory, vyčistíme more od mora odpadkov, naučíme sa separovať a užijeme si veľkolepý Grétin koncert.  

 • Enviromentálna výchova - ochrana prírody, recyklácia, zodpovednosť voči životnému prostrediu
 • Prvouka a prírodoveda - podmorský svet, Golfský prúd

Ohňostroj pre deduška

/2. – 4. ročník ZŠ/ 3 x 45 min.

Ako prekvapiť deduška tým najfantastickejším darčekom? Jaroslava Blažková vo svojich knižkách pre deti neobyčajne tvorivým jazykom s kopou vlastných slov ponúkala mnoho nápadov na detské vymýšľanie. A deduško sa určite poteší čarovnému modrému skielku, hoc aj zo smetiska! 

Program zábavnou formou vedie žiakov k nesebeckému pohľadu na okolie, rozvoju slovnej zásoby, asertívnej komunikácii a argumentácii.

 • Slovenský jazyk a literatúra – prídavné mená, rým a verš
 • Etická výchova – slušné správanie, argumentácia, etiketa návštevy a blahoželania


Za siedmymi horami

/1. – 4. ročník ZŠ/ 3 x 45 min.

Kde bolo tam bolo, za siedmimi horami, za siedmimi dolinami... takýto rozprávkový začiatok pozná každý z nás. Rozprávky neodmysliteľne patria k detstvu. Ale bolo to tak vždy? Kde je začiatok slovenských rozprávok, kto prvý ich rozprával? V programe deti spoznajú základné východiská a štruktúru ľudových rozprávok a zoznámia sa s najznámejšími zberateľmi. Či kráľovstvo zachráni jeden z troch bratov alebo sestra, zistíme, keď Dobšinského rozprávky porozprávame a zažijeme po svojom.

 • Slovenský jazyk a literatúra – štruktúra ľudových rozprávok, zberateľstvo, rečový prejav, archaizmy
 • Regionálna výchova a ľudová kultúra – ľudové zvyky a tradície

KarCOOLka

/2. – 5. ročník ZŠ/ 3 x 45 min.

Vo svete to nie je vždy ako v rozprávke. Hoci v hustom lese informácií sa dá celkom ľahko stratiť. A z mierumilovného vlka sa môže stať nebezpečná beštia. Alebo je ňou Červená čiapočka? Prostredníctvom zdanlivo rozprávkových zápletiek prenesených do súčasného života sa žiaci zamyslia nad pravidlami komunikácie a kamarátskych vzťahov. Naučia sa rozlišovať tenkú hranicu medzi súkromným, verejným, intímnym a obmedzujúcim. To všetko v hrou v role aj mimo nej.

 • Osobnostný a sociálny rozvoj – sebadôvera, akceptácia, sociálny kontakt, prevencia šikany

Zbojníčka Ronja

/3. – 5. ročník ZŠ / 3 x 45 min.

Téma: vzťahy rodičov a detí, sila kamarátstva, hľadanie autonómnosti

Dobrodružstvá zbojníkovej dcéry Ronje od A. Lindgrenovej nás zavedú do stredovekého hradu a lesa, ktorý je plný nástrah. Bude však predovšetkým o tom, že kamarátstvo (nielen) medzi zbojníckymi deťmi môže byť silné, aj keď je každý z inej strany barikády, že sa dá ľahko pohádať, ale aj udobriť. A hlavne, že zbojnícky kapitán je tiež len tatko. Deti sa na rôznych úrovniach naučia zvládať a asertívne riešiť konflikty, formulovať argumenty a obhájiť si vlastný názor, či sa ho vzdať.

 • Enviromentálna výchova – ochrana prírody, prírodné liečivá, prvá pomoc, využívanie prírodných zdrojov
 • Prírodoveda a vlastiveda – pásma a typy lesa, ročný cyklus, orientácia v mape
 • Sociálna a osobnostná výchova – medzigeneračné vzťahy, riešenie problémov a zvládanie stresu
 • Usporiadanie a funkcie stredovekého hradu

Farma

I.  /2. – 5. ročník ZŠ/ 3 x 45 min.

II. /6. – 9. ročník ZŠ, SŠ/ 3 x 45 min.

Téma: diverzita a inklúzia, kultúrne a spoločenské rozdiely

Zvieratá na farme sa správajú podobne ako ľudia. Majú svoje pravidlá, rodinnú históriu, vlastnú reč a spôsob komunikácie. Ako medzi sebou na farme teda komunikujú? Rovnako, ako medzi nami, aj medzi nimi vznikajú konflikty, ktoré vie vyriešiť iba komunikácia a spolupráca. Deti sa cez metaforu zvieracieho sveta naučia vnímať rôzne charaktery, osobné motivácie a východiská, a keď farmu navštívi cudzinka kengura, aj vedieť prijímať a komunikovať napriek kultúrnym a spoločenským rozdielom.

Vo variante pre starších žiakov a študentov sa pridávajú témy národnej identity, význam členstva v EÚ, kriticky nahliadať na otázky a problémy s ňou súvisiace, ale aj pochopenie dejinných súvislostí 20. storočia a posilnenie európskej identity.

 • Osobnostný a sociálny rozvoj – prijímanie inakostí, asertívna komunikácia a riešenie problémovej situácie, komunikácia v rôznom hodnotovom prostredí s rôznym kultúrnym pozadím
 • Prírodoveda – špecifiká živočíšnych druhov, biodiverzita
 • Občianska náuka - faktografia a dejinné súvislosti EÚ, rozhodovanie, kompetencie, národná identita politická suverenita a partnerstvo

Slnečný deň

/5. – 7. ročník ZŠ / 3 x 45 min.

Téma:, šikana, neverbálna komunikácia

Čo znamená pre človeka byť vnímaný ako odlišný? Aký je rozdiel medzi neprijatím odlišného človeka a šikanou? Má skupina, v ktorej dochádza k šikane, niektorý z jej členov alebo samotný odlišný člen možnosť nejakého riešenia?

Vďaka príbehu Margot z poviedky R. Bradburyho deti zistia, ako môžu aj drobné poznámky prerásť do šikany. Zažijú hraničné situácie postáv v príbehu, na základe tohto zážitku vyjadria svoj postoj k správaniu postáv i celkovej situácii. Uvedomia si tiež kontext vlastných skúseností a možnosť hľadať riešenia.

 • Osobnostný a sociálny rozvoj – sebadôvera, akceptácia, sociálny kontakt
 • Geografia – vesmír a planéty, život vo vesmíre
 • Etická výchova – tolerancia, asertívne správanie

Chytení v sieti

/6. – 9. ročník ZŠ/ 3 x 45 min.

´Téma: šikana, kiberšikana

Na internete je to ako v rozprávke. Nie je skutočný, ale ak dodržíme pravidlá, dobre to dopadne. Prostredníctvom zdanlivo rozprávkových zápletiek prenesených do súčasného života sa žiaci zamyslia nad pravidlami komunikácie a bezpečného využívania internetu. Naučia sa rozlišovať tenkú hranicu medzi súkromným, verejným, intímnym a obmedzujúcim. To všetko v hrou v role aj mimo nej. Zoznámime sa s problematikou kiberšikany, kedy a ako začína a aké môže mať následky.

 • Multimediálna výchova – netiketa, kiberšikana, pravidlá bezpečnej komunikácie
 • Osobnostný a sociálny rozvoj – sebadôvera, akceptácia, sociálny kontakt, prevencia šikany


Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, 2021.

Múr

/7. – 9. ročník ZŠ, SŠ/ 4 x 45 min.

Téma: výročie Nežnej revolúcie, okupácia a sloboda, antisemitizmus, totalitné režimy a demokracia 20. storočie

20. storočie, storočie dvoch svetových vojen a dvoch veľkých totalitných režimov, ponúka veľké množstvo udalostí a situácií na preskúmanie. Cez príbehy niekoľkých hrdinov, ich rodín a autentické situácie detí doma i v škole, sa presunieme do Československa pred rokom 1989 a odhalíme, aké to bolo nemôcť sa slobodne rozhodnúť, alebo povedať nahlas, čo si myslíš. Porovnaním situácií pred a po roku 89 žiaci sami pochopia, aké výhody či nevýhody prináša život v slobodnom demokratickom svete.

-         Dejepis – dejiny 20. storočia, totalitné režimy

-         Multikultúrna výchova – ľudské práva a osobné slobody

-         Etická výchova – tolerancia, asertívne správanie

-         Osobnostný a sociálny rozvoj – sebadôvera, akceptácia, sociálny kontakt

Židovské príbehy

/7. – 9. ročník ZŠ, SŠ/ 4 x 45 min. + predstavenie

Téma: nesloboda, antisemitizmus, holokaust, totalitné režimy

20. storočie, storočie dvoch svetových vojen a dvoch veľkých totalitných režimov, ponúka veľké množstvo udalostí a situácií na preskúmanie. Cez príbehy niekoľkých hrdinov, ale aj sociálnych skupín sa presunieme v čase a odhalíme, aké to bolo skrývať sa, či skrývať niekoho, nemôcť sa slobodne rozhodnúť, alebo povedať nahlas, čo si myslíš.

Workshop je možné doplniť divadelným predstavením divadla SpozaVoza: Židovské príbehy. (program je potrebné objednať s dostatočným časovým predstihom)

 • Dejepis – dejiny 20. storočia, totalitné režimy
 • Multikultúrna výchova – ľudské práva a osobné slobody
 • Etická výchova – tolerancia, asertívne správanie
 • Osobnostný a sociálny rozvoj – sebadôvera, akceptácia, sociálny kontakt

Play time (angličtina hrou)

/MŠ, 1. – 3. ročník ZŠ/ cyklus 5 x 45 min.

Cyklus 5 lekcií anglického jazyka. Jednotlivé lekcie sú zamerané na rozširovanie slovnej zásoby cez rozprávkové príbehy. V konkrétnych situáciách si deti osvoja farby, ročné obdobia, činnosti, vlastnosti. Pri objednaní celého cyklu je prvá lekcia zdarma.

 • Little Red Riding Hood
 • Jack and the Beanstalk
 • Cinderella
 • Gingerbread house – The story of Hansel and Gretel
 • Snow White and the Seven Dwarfs

AKO NA TO! Školenia a semináre pre pedagógov

Dramatická výchova a jej metodika je vhodná na doplnenie vyučovania pre každého pedagóga. Akékoľvek poznatky zažité viacerými zmyslami a prefiltrované vlastnou skúsenosťou a konaním sa ľahšie uložia do dlhodobej pamäte. Dramatická výchova je tiež ideálnym prostriedkom na rozvíjanie nadania detí a uspokojenia prípadných špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb žiakov. Osobne nahliadané a zažité obsahy učiva automaticky formujú aj iné osobnostné kvality žiakov a motivujú ich k ďalšiemu hľadaniu poznatkov.

Jednoduché návody ako začleniť dramatické cvičenia a hry do vyučovania vám radi ukážeme. Vhodné aj ako teambuilding pre pedagogické kolektívy.

Aktuálnu ponuku seminárov a školení sledujte na www.edudrama.sk/adults

Kontaktujte nás

Kreatívne centrum Nová Cvernovka

Račianska 78

Bratislava, Slovakia

Kořínková: 0948 322 253

Jurinová: 0903 529 500

korinkova@edudrama.sk

jurinova@edudrama.sk

Fakturačné údaje